Actualisatie van een asbestinventarisatie ouder dan 3 jaar

Heeft u een asbestinventarisatierapport dat ouder is dan 3 jaar, dan is deze niet meer geschikt voor het saneren van asbest. Er dient dan altijd eerst een actualisatie uitgevoerd te worden. Buro Springweg kan ook actualisaties uitvoeren voor asbestinventarisatierapporten opgesteld door andere partijen.

Actualisatie

Bij een actualisatie worden de eerder in kaart gebrachte asbestbronnen nagelopen om vast te stellen wat de actuele condities is. Dit wordt vastgelegd in een actualisatierapport en geautoriseerd met de actuele datum. Ook worden er nieuwe SMART-formulieren aan de rapportage toegevoegd. De actualisatie is dan weer 3 jaar geldig.

Wilt u meer weten over actualisaties van asbestinventarisatierapporten neem dan contact op met Dhr. Jorg Paes op +31 30 2072 022.

Actualisatie van een asbestinventarisatie ouder dan 3 jaar Actualisatie van een asbestinventarisatie ouder dan 3 jaar