DE ASBESTINVENTARISATIE

Een asbestinventarisatie heeft als doel om alle asbesthoudende elementen in een gebouw of object in kaart te brengen. Een asbestinventarisatie bestaat uit twee delen. De visuele inspectie op locatie en het asbestonderzoek. Daarna wordt op basis van de bevindingen het asbestinventarisatierapport opgesteld.

HET ASBESTONDERZOEK

Een asbestonderzoek begint met een vooronderzoek. Op basis van het certificatieschema voor asbestinventarisatie moet de opdrachtgever zorgen voor bestekken, plattegronden, bouwtekeningen of archieven van renovaties of verbouwingen waaruit de toepassing van asbest en asbesthoudende materialen blijkt. Daarnaast is het gebruikelijk om ter plaatse een kort interview te houden.

Voorwaarde voor het volledige onderzoek is dat de onderzoeker onbelemmerde passende toegang tot alle ruimtes heeft. De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd met licht destructief onderzoek (met behulp van handgereedschap), waarbij de gebruikersfunctie niet wordt aangetast. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd als het bouwwerk of object nog in gebruik is.
Opmerking: Het inventarisatieonderzoek moet volledig zijn; met een onvolledig onderzoek mag geen asbest verwijderd worden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Iedere DIA bij Buro Springweg is een asbestprofessional en is persoonlijk gecertificeerd  door stichting Ascert voor het uitvoeren van asbestinventarisaties.

HET ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

Na uitvoering van het asbestonderzoek wordt het inventarisatierapport opgesteld. Hier worden dan de uitkomsten van het onderzoek, analyseresultaten en uitkomsten van het vooronderzoek gebundeld.

In het rapport staat een duidelijk overzicht van alle mogelijk aangetroffen asbestbronnen. Op de plattegrond in het rapport staat de locatie van de asbestbronnen weergegeven. Per bron wordt advies gegeven over hoe hiermee om te gaan.

Een volledig inventarisatierapport kan gebruikt worden voor het laten verwijderen van het asbest. Indien er uitsluitingen of beperkingen zijn staat dit ook in het rapport aangegeven. Als bij dit onderzoek een redelijk vermoeden is van asbesttoepassingen die niet waarneembaar zijn, waarvoor zwaar destructief onderzoek moet plaatsvinden, dan dient een aanvullend destructief onderzoek uitgevoerd te worden.

Wilt u meer weten over een asbestinventarisatie neem dan gerust contact op met Dhr. Jorg Paes op +31 30 2072 022.

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE