Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie heeft als doel om alle asbesthoudende elementen in een gebouw of object in kaart te brengen. Een asbestinventarisatie bestaat uit twee delen. Het vooronderzoek en de visuele inspectie op locatie. Daarna wordt op basis van de bevindingen het asbestinventarisatierapport opgesteld.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie begint met een vooronderzoek. Wij zijn verplicht om voor de asbestinventarisatie de opdrachtgever te vragen of er bestekken, plattegronden, bouwtekeningen of andere bouwarchieven zijn. Daarnaast wordt er ter plaatse een kort interview gehouden.

Bij de inspectie op locatie worden alle ruimten die vallen binnen de afgesproken reikwijdte onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij wordt standaard geen destructief werk verricht. Indien afgesproken kunnen we gericht destructief onderzoek uitvoeren. Destructief onderzoek is noodzakelijk als er gerenoveerd of gesloopt gaat worden om zo eventueel verborgen asbest op te sporen.

Van eventuele asbestverdachte materialen wordt een klein monster genomen en aangeboden aan een laboratorium. Zij stellen dan vast of het materiaal asbesthoudend is en wat de kenmerken ervan zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Iedere DIA bij Buro Springweg BV is een asbestprofessional en is persoonlijk gecertificeerd door stichting Ascert voor het uitvoeren van asbestinventarisaties.

Asbestinventarisatierapport

Na uitvoering van het asbestonderzoek wordt het asbestinventarisatierapport opgesteld. Hier worden de uitkomsten van het onderzoek, analyseresultaten van genomen monsters en uitkomsten van het vooronderzoek in gebundeld.

In het rapport staat een duidelijk overzicht van alle asbesthoudende en asbestvrije bronnen. Op de plattegrond in het rapport staat de locatie van de bronnen weergegeven. Per asbestbron wordt advies gegeven over hoe hiermee om te gaan, en krijgt iedere asbestbron een risicoklasse voor de verwijdering.

Een inventarisatierapport kan gebruikt worden voor het indienen van een sloopmelding en voor het verwijderen van asbest. Indien er uitsluitingen of beperkingen zijn tijdens de inventarisatie staat dit ook in het rapport aangegeven en hierbij of er een vermoeden is van asbest en welke toepassing dit dan mogelijk is.

Reviews

“Zeer tevreden over bedrijf, Duidelijke en heldere offerte, prijs was goed, en zij kwamen hun afspraken goed na.”

Mevrouw Peters

“Keurig volgens afspraak het rapport opgeleverd.”

Willem van den Broek

Onze projecten

Asbestinventarisatie van een huurwoning

De gehele woning is onderzocht en er zijn meerdere asbesthoudende vloerzeilen aanwezig. Dit wordt uitgewerkt in een asbestinventarisatierapport. Hiermee kan de opdrachtgever het asbest laten verwijderen.

Onderzoek geschikt voor sloop

Indien een object gesloopt gaat worden dan dient er een destructief asbestonderzoek gedaan te worden. Met het destructieve onderzoek wordt gezocht naar eventueel verborgen asbest. Een dergelijk onderzoek is nodig om van de gemeente toestemming te krijgen voor de sloop.

Asbestinventarisatie van schuren

Voordat asbesthoudende golfplaten gesaneerd morgen worden dient er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. Dit rapport heeft een asbestsaneerder nodig om het werk uit te mogen voeren. Ook kunt u hiermee overleggen met de gemeente of u in de vrijstellingsregeling valt.

Hulp bij calamiteit

Indien bij een renovatie onvoorzien asbest wordt aangetroffen kunnen wij snel ter plaatse komen om u te adviseren. Wij voeren dan een spoedinventarisatie uit en kunnen dezelfde dag nog een rapport leveren.
Ook het traject voor de vergunning en asbestsanering kunnen wij voor u begeleiden.

Weten hoe het met uw asbest zit?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.