Artikelen door Jorg Paes

,

Stand van zaken Processchema

We stellen u via deze weg graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het proces tot publicatie van de certificatieschema’s. Na een aanvankelijk positieve beoordeling heeft de Raad van Accreditatie ons alsnog geïnformeerd dat de gehanteerde overgangstermijn in het voorgenomen gewijzigde certificatieschema asbestproces niet in overeenstemming is met de accreditatienorm. Ook voor certificatieschema’s in andere […]

Verbod op asbestdaken is uitgesteld

De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en wanneer er wel een verbod komt.

ASBEST VERWERKT IN MATERIALEN TIJDENS VUURSHOW

Bij vuurshows op onder andere het strand in Thailand, worden materialen gebruikt die asbest bevatten. Gebruikte materialen bevatten Asbest De uiteinden van de te gebruiken materialen, zoals stokken of kettingen, die tijdens de shows in de avonduren gebruikt worden zijn aan de uiteinden omwikkeld met zogenaamd “witte doeken”. Deze “witte doeken” wordt gebruikt om te […]

Laatste aanpassingen voor 1 maart voor certificatieschema asbestinventarisatie

Door verschillende instanties zijn opmerkingen geplaatst van zaken in de schema’s, die per 1 maart 2017 in werking treden, die nog verduidelijking behoeven. In de Staatscourant zijn wijzigingen gepubliceerd inzake het schema dat per 1 maart in werking zal treden. Hier is de link naar deze publicatie. Ascert heeft een samenvatting gemaakt van deze wijzigingen. […]

KOPPELING TUSSEN OMGEVINGSLOKET ONLINE EN LANDELIJK ASBESTVOLGSYSTEEM

In 2017 wordt een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). De precieze datum is nog niet bekend maar in de volgende release van het LAVS zal de koppeling gerealiseerd zijn. Op dit moment is het mogelijk sloopmeldingen in te dienen bij de gemeente via het Omgevingsloket en via het Landelijk Asbestvolgsysteem […]

Klaar voor 1 maart

Op 1 maart wijzigt het certificatieschema voor asbestinventarisatie ingrijpend. Buro Springweg is helemaal voorbereid op deze verandering in zowel de aanpak van vooronderzoek, fysieke inspectie op locatie en de rapportage. Kwaliteitssysteem Het kwaliteitshandboek en bijbehorende bijlagen zijn aangepast op de komende wijzigingen. Het inventarisatieplan is uitgebreider en de rapportage voor asbestinventarisatie is aangepast.  Binnen een […]