Artikelen door nvoIrIn0K

Belangrijke wijzigingen voor asbestinventarisatie per 1 maart 2017

Bij de wijzigingen in het schema worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals: gebruik van het LAVS is verplicht, het deskresearch wordt belangrijker, de DIA krijgt meer verantwoordelijkheden, het type onderzoek (A of B) verdwijnt (het doel van het onderzoek staat centraal) en bij een ernstige asbestverontreiniging moet een inkadering worden uitgevoerd. Het certificatieschema […]

Certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering per 1 maart 2017 gewijzigd

Het nieuwe certificatieschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 november 2016. Het zal in werking treden op 1 maart 2017 net zoals het verplichte gebruik van het Landelijk Asbest VolgSysteem (LAVS). Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-64906.html voor de publicatie van het nieuwe certificatieschema. Informatie over het LAVS kan gevonden worden op http://www.lavsinfo.nl/ , de informatiewebsite van Rijkswaterstaat […]