,

Stand van zaken Processchema

We stellen u via deze weg graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het proces tot publicatie van de certificatieschema’s. Na een aanvankelijk positieve beoordeling heeft de Raad van Accreditatie ons alsnog geïnformeerd…

Verbod op asbestdaken is uitgesteld

De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en wanneer er wel een verbod komt.

Buro Springweg sponsort Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors richt zich in haar projecten op de opleiding van lokale mensen en op de bestrijding van ziektes door voorlichting en onderzoek. Zie ook de website van Africa Classic 2018.

ASBEST VERWERKT IN MATERIALEN TIJDENS VUURSHOW

Bij vuurshows op onder andere het strand in Thailand, worden materialen gebruikt die asbest bevatten. Gebruikte materialen bevatten Asbest De uiteinden van de te gebruiken materialen, zoals stokken of kettingen, die tijdens de shows…

Laatste aanpassingen voor 1 maart voor certificatieschema asbestinventarisatie

Door verschillende instanties zijn opmerkingen geplaatst van zaken in de schema’s, die per 1 maart 2017 in werking treden, die nog verduidelijking behoeven. In de Staatscourant zijn wijzigingen gepubliceerd inzake het schema dat per 1…

KOPPELING TUSSEN OMGEVINGSLOKET ONLINE EN LANDELIJK ASBESTVOLGSYSTEEM

In 2017 wordt een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). De precieze datum is nog niet bekend maar in de volgende release van het LAVS zal de koppeling gerealiseerd zijn. Op dit moment…

Klaar voor 1 maart

Op 1 maart wijzigt het certificatieschema voor asbestinventarisatie ingrijpend. Buro Springweg is helemaal voorbereid op deze verandering in zowel de aanpak van vooronderzoek, fysieke inspectie op locatie en de rapportage. Kwaliteitssysteem Het…

Belangrijke wijzigingen voor asbestinventarisatie per 1 maart 2017

Bij de wijzigingen in het schema worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals: gebruik van het LAVS is verplicht, het deskresearch wordt belangrijker, de DIA krijgt meer verantwoordelijkheden, het type onderzoek (A of B) verdwijnt…

Certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering per 1 maart 2017 gewijzigd

Het nieuwe certificatieschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 november 2016. Het zal in werking treden op 1 maart 2017 net zoals het verplichte gebruik van het Landelijk Asbest VolgSysteem (LAVS). Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-64906.html…