Het nieuwe certificatieschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 november 2016. Het zal in werking treden op 1 maart 2017 net zoals het verplichte gebruik van het Landelijk Asbest VolgSysteem (LAVS). Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-64906.html voor de publicatie van het nieuwe certificatieschema.

Informatie over het LAVS kan gevonden worden op http://www.lavsinfo.nl/ , de informatiewebsite van Rijkswaterstaat over het volgsysteem.