Waarom een Ecologische Preventie Check

Bij de sanering van asbestdaken kan een ecologische inventarisatie vereist zijn door de Provincie. In diverse gevallen kan de goedkopere Ecologische Preventie Check voldoende zijn om de benodigde toestemming te verkrijgen. De Ecologische Preventie Check wordt gelijktijdig uitgevoerd met de asbestinventarisatie.

 Figuur 1. Reikwijdte preventiecheck asbestdaksanering (Bron Econsultancy)

Ecologische Preventie Check (EPC)

De EPC heeft als doel het waarborgen van de bescherming van flora en fauna tijdens sloopactiviteiten. Door het uitvoeren van een ecologisch onderzoek kan worden bepaald welke soorten beschermde dieren of nesten aanwezig zijn in het te slopen gebouw of de omgeving ervan. Op basis van deze informatie kunnen passende maatregelen worden genomen om schade aan de natuur te voorkomen.

Bij de Ecologische Preventie Check wordt gekeken naar de nesten en sporen van: Kerkuil, steenuil, huismus en ringmus, boerenzwaluw, huiszwaluw, spreeuw, kwikstaart, zwarte roodstaart, kauw, houtduif, holenduif, tortelduif, merel/zanglijster, winterkoning en overige.

Buro Springweg heeft meerdere personen die gediplomeerd zijn voor het uitvoeren van de Ecologische Preventie Check (EPC).

Heeft u een Ecologische Preventie Check nodig?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.