Hoe werkt het

Het asbestverwijderingsproces bestaat uit vier stappen. Bij iedere van deze vier stappen wordt er gewerkt met andere partijen. Hieronder staat het proces simplistisch weergegeven:

Stap 1 – Asbestinventarisatie
Een particulier of bedrijf heeft een vermoeden op de aanwezigheid van asbest of heeft een asbestinventarisatierapport nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Om vast te stellen of het daadwerkelijk asbest aanwezig is en dit in kaart te brengen wordt een asbestinventarisatieburo ingeschakeld. Het asbestinventarisatieburo voert een asbestonderzoek uit en levert een asbestinventarisatierapport. Een asbestinventarisatieburo dient gecertificeerd te zijn.

Stap 2 – Omgevingsvergunning
Het asbestinventarisatierapport wordt vervolgens gebruikt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of sloopmelding bij het omgevingsloket van de Gemeente. Deze aanvraag kan gedaan worden door de aanvrager of door het sloopbedrijf / asbestsaneringsbedrijf.

Stap 3 – Asbestsanering
Het betreffende asbest wordt verwijderd onder de regels van de voorgeschreven risicoklasse. Deze risicoklasse-indeling bepaalt wie de werkzaamheden moeten uitvoeren. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf of een deskundig bedrijf.

Alleen risicoklasse 1 asbestsaneringswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd door zowel gespecialiseerde bedrijven als ook door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Deze werkzaamheden dienen volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit te worden verricht. Risicoklasse 2 en 2A werkzaamheden mogen allen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd.

Stap 4 – Eindcontrole
Na een asbestsanering dient een eindcontrole te worden uitgevoerd. Bij een risicoklasse 1 sanering mag dit worden uitgevoerd door de uitvoerende partij zelf. Bij een risicoklasse 2 of 2A sanering moet dit echter gebeuren door een asbestinspectielaboratorium. De eindinspectie gebeurt conform NEN 2990, lucht- en eindcontrole na asbestverwijdering. Het asbestinspectielaboratorium dient geaccrediteerd te zijn door de RVA. Het is gebruikelijk dat het asbestverwijderingsbedrijf deze eindcontrole organiseert voor het desbetreffende werk.

asbestverwijderingsproces asbestverwijderingsproces