Op 1 maart wijzigt het certificatieschema voor asbestinventarisatie ingrijpend. Buro Springweg is helemaal voorbereid op deze verandering in zowel de aanpak van vooronderzoek, fysieke inspectie op locatie en de rapportage.

Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitshandboek en bijbehorende bijlagen zijn aangepast op de komende wijzigingen. Het inventarisatieplan is uitgebreider en de rapportage voor asbestinventarisatie is aangepast.  Binnen een organisatie moet een kwaliteitsfunctionaris en een technisch eindverantwoordelijke zijn aangewezen. Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door de externe kwaliteitsadviseur.

Doel van de inventarisatie

Het doel van de inventarisatie komt centraal te staan bij het uitvoeren van een project. Het schema schrijft voor: “Een asbestinventarisatie omvat tenminste het gebied dat na verwijdering van het de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling…”

Wilt u weten wat deze wijzigingen inhouden voor u of heeft u vragen over dit artikel? Neem dan gerust contact op met Dhr. Jorg Paes op +31 30 2072 022.