In 2017 wordt een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). De precieze datum is nog niet bekend maar in de volgende release van het LAVS zal de koppeling gerealiseerd zijn.

Op dit moment is het mogelijk sloopmeldingen in te dienen bij de gemeente via het Omgevingsloket en via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). In de praktijk accepteren gemeenten meldingen vanuit het LAVS niet altijd. Meldingen vanuit het LAVS maken geen gebruik van het wettelijke vastgestelde formulier. Daarnaast zijn veel gemeenten alleen ingericht op het ontvangen en verwerken van meldingen vanuit het Omgevingsloket. Meldingen die langs een andere weg binnenkomen verstoren het werkproces.

Gemeenten vragen asbestbedrijven daarom vaak ook een sloopmelding via Omgevingsloket online in te dienen. Dit betekent dubbel werk wanneer ze ook via het LAVS een sloopmelding hebben gedaan. De koppeling moet dit voorkomen en het proces voor zowel asbestbedrijven als gemeenten verbeteren.

Wat gaat er veranderen?

Na het realiseren van de koppeling is het niet meer mogelijk meldingen in te dienen via het LAVS. Zakelijke gebruikers kunnen sloopmeldingen indienen via Omgevingsloket online.Bevoegde gezagen ontvangen dan geen meldingen meer vanuit het LAVS. Meldingen kunnen alleen nog binnenkomen via Omgevingsloket online.Voor particuliere gebruikers verandert er niets. Zij maken geen gebruik van het LAVS. Daarom krijgen zij niet de mogelijkheid om gegevens op te halen vanuit het LAVS wanneer ze een sloopmelding doen.

Hoe werkt de koppeling tussen het Omgevingsloket en het LAVS?

Zakelijke gebruikers kunnen sloopmeldingen indienen via Omgevingsloket online. Met de koppeling worden gegevens uit het LAVS geïmporteerd naar Omgevingsloket online en vooringevuld in de sloopmelding. Melders hoeven zo nog slechts een beperkt aantal gegevens toe te voegen.In het LAVS wordt aan een project een ‘verwijderopdrachtnummer’ toegekend.

In het Omgevingsloket kunnen melders dit nummer invullen via de extra optie ‘LAVS-melding’. Daarna haalt Omgevingsloket online de informatie voor de sloopmelding uit het LAVS en kan de melding ingediend worden. Een kopie van de melding aan het bevoegde gezag wordt in het LAVS opgeslagen.

Bron: lavsinfo.nl