Door verschillende instanties zijn opmerkingen geplaatst van zaken in de schema’s, die per 1 maart 2017 in werking treden, die nog verduidelijking behoeven. In de Staatscourant zijn wijzigingen gepubliceerd inzake het schema dat per 1 maart in werking zal treden. Hier is de link naar deze publicatie.

Ascert heeft een samenvatting gemaakt van deze wijzigingen. Hier de link naar deze samenvatting. Hieronder een aantal belangrijke zaken betreffende asbestinventarisatie:

Bemonstering

Er is als eis gesteld dat er altijd een monster genomen dient te worden of er dient verwezen te worden naar een bron waaruit de samenstelling van het asbest blijkt. Dit heeft tot gevolg dat bijv. een handboek Intechnium niet meer gebruikt kan worden aangezien deze niet de samenstelling van het asbest vermeld. Er is een wijziging opgenomen die stelt dat als bekend is dat asbest in een object aanwezig is, dit asbest geheel omsloten is en er daardoor geen emissie kan plaatsvinden, er dan geen monster genomen behoeft te worden. (De toepassing kan dan in SMART ingevoerd worden, zonder analysegegevens).

Buitensaneringen en containment

Voor 1 januari 2017 werden toepassingen die in risicoklasse 3 waren ingedeeld, ook in buitensituaties, in containment uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de nieuwe grenswaarde voor amfibool is risicoklasse 3 komen te vervallen en dus ook de containmentplicht voor buitensituaties. Het College van Deskundigen vindt dit een onbedoelde en onwenselijke situatie en heeft besloten de containmentplicht voor toepassingen die zich ik de openlucht bevinden en voorheen in risicoklasse 3 vielen weer in te voeren. SMART wordt op dit aspect aangepast. Per 1 maart zal SMART in deze gevallen weer een containment als uitvoeringsmethode voorschrijven. Asbestverwijderingswerkzaamheden van deze toepassingen die na 1 maart 2017 worden uitgevoerd moeten dus in containment worden verricht. Indien de SMART in het inventarisatierapport voor deze situaties nog openlucht voorschrijft, dient een nieuwe SMART gemaakt te worden op basis van de bestaande methodiek van het inlegvel.