We stellen u via deze weg graag op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot het proces tot publicatie van de certificatieschema’s. Na een aanvankelijk positieve beoordeling heeft de Raad van Accreditatie ons alsnog geïnformeerd dat de gehanteerde overgangstermijn in het voorgenomen gewijzigde certificatieschema asbestproces niet in overeenstemming is met de accreditatienorm. Ook voor certificatieschema’s in andere […]

De regering wilde asbestdaken per 31 december 2024 verbieden. De Eerste Kamer stemde hier niet mee in. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en wanneer er wel een verbod komt.

Amref Flying Doctors richt zich in haar projecten op de opleiding van lokale mensen en op de bestrijding van ziektes door voorlichting en onderzoek. Zie ook de website van Africa Classic 2018.

Bij vuurshows op onder andere het strand in Thailand, worden materialen gebruikt die asbest bevatten. Gebruikte materialen bevatten Asbest De uiteinden van de te gebruiken materialen, zoals stokken of kettingen, die tijdens de shows in de avonduren gebruikt worden zijn aan de uiteinden omwikkeld met zogenaamd “witte doeken”. Deze “witte doeken” wordt gebruikt om te […]

Door verschillende instanties zijn opmerkingen geplaatst van zaken in de schema’s, die per 1 maart 2017 in werking treden, die nog verduidelijking behoeven. In de Staatscourant zijn wijzigingen gepubliceerd inzake het schema dat per 1 maart in werking zal treden. Hier is de link naar deze publicatie. Ascert heeft een samenvatting gemaakt van deze wijzigingen. […]

In 2017 wordt een koppeling gerealiseerd tussen Omgevingsloket online en het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). De precieze datum is nog niet bekend maar in de volgende release van het LAVS zal de koppeling gerealiseerd zijn. Op dit moment is het mogelijk sloopmeldingen in te dienen bij de gemeente via het Omgevingsloket en via het Landelijk Asbestvolgsysteem […]

Op 1 maart wijzigt het certificatieschema voor asbestinventarisatie ingrijpend. Buro Springweg is helemaal voorbereid op deze verandering in zowel de aanpak van vooronderzoek, fysieke inspectie op locatie en de rapportage. Kwaliteitssysteem Het kwaliteitshandboek en bijbehorende bijlagen zijn aangepast op de komende wijzigingen. Het inventarisatieplan is uitgebreider en de rapportage voor asbestinventarisatie is aangepast.  Binnen een […]

Bij de wijzigingen in het schema worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals: gebruik van het LAVS is verplicht, het deskresearch wordt belangrijker, de DIA krijgt meer verantwoordelijkheden, het type onderzoek (A of B) verdwijnt (het doel van het onderzoek staat centraal) en bij een ernstige asbestverontreiniging moet een inkadering worden uitgevoerd. Het certificatieschema […]