Veiligheid voorop!

Buro Springweg is een ingenieursburo dat is gespecialiseerd in asbestinventarisatie en advies. Ons robuuste kwaliteitssysteem is de basis voor de onderzoeken die we uitvoeren. Door de combinatie van gedegen veldwerkonderzoeken en onze pragmatische denkwijze, adviseren wij u optimaal.

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We streven naar een minimale asbestemissie (vrijkomen van asbestvezels) voor mens, dier en milieu.

Wanneer een asbestonderzoek?

Een asbestonderzoek is verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (voorheen bouw- of sloopvergunning) bij gebouwen ouder dan 1994.
Daarnaast wordt geadviseerd een asbestonderzoek te laten uitvoeren bij:

 • Aankoop van onroerend goed;
 • Second opinion;
 • Risicobeoordeling van een woon- of werksituatie.

Expertise van Buro Springweg

 • Asbestinventarisatie
  ( voorheen type A of -B van SC-540);
 • Actualisatie van een asbestinventarisatie
  ouder dan 3 jaar;
 • Blootstellingsonderzoek
  conform NEN 2991;
 • Validatiemeting conform SCi-548;
 • Opstellen van asbestbeheersplan
  conform NEN 2991.

Het nieuwe certificatieschema is gepubliceerd in de Staatscourant op 30 november 2016. Het zal in werking treden op 1 maart 2017 net zoals het verplichte gebruik van het Landelijk Asbest VolgSysteem (LAVS). Zie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-64906.html voor de publicatie van het nieuwe certificatieschema. Informatie over het LAVS kan gevonden worden op http://www.lavsinfo.nl/ , de informatiewebsite van Rijkswaterstaat […]

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.