Validatiemeting/ terugschaling conform SCi-548

Een asbestinventarisatierapport geeft per asbestbron aan onder welke risicoklasse deze dient te worden verwijderd. De risicoklasse wordt bepaald door het risicoklassificatie-systeem SMART. Dit systeem wordt onderhouden door TNO.  In de praktijk blijkt dat enkele door SMART gegenereerde risicoklassen niet geheel overeenkomen met de praktijk.

Kit in een galerijflat

Het verwijderen van bijvoorbeeld projectmatig aangebrachte asbesthoudende kit in de kozijnen van woningen in een galerijflat dient volgens SMART uitgevoerd te worden in risicoklasse 2. Dit kost veel tijd, overlast en heeft relatief hoge kosten. Om dit efficiënter te maken kan onderzocht worden of de sanering kan plaatsvinden in risicoklasse 1.

Meting conform SCi-548

Buro Springweg voert validatiemetingen uit om aan te tonen of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. Deze metingen geschiedt volgens de eisen gesteld in de SCi-548.

Wilt u meer weten over een terugschaling- of blootstellingsonderzoek neem dan contact op met Dhr. Jorg Paes op +31 30 2072 022.

Validatiemeting Validatiemeting