Offerte asbestinventarisatie Zeist West

Beste bewoner van Zeist West,

Hierbij ontvangt u ons voorstel voor de uitvoering van een asbestinventarisatie voor uw woning. Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de wettelijk gestelde eisen, conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie.

Het doel van het onderzoek is in kaart brengen of en waar er asbest in uw woning zit. Dit is een verplichting (bij renovatie) voor woningen die gebouwd zijn voor 1994. Voordat u uw huis isoleert is het verstandig het asbest te laten verwijderen of duurzaam bouwkundig af te schermen.

Wat houdt de inventarisatie in
We inventariseren systematisch en volledig alle waarneembare asbest en asbesthoudende producten in uw woning, voor zover deze asbestbronnen te zien zijn. Als we iets kapot moeten maken of bijvoorbeeld een gat moeten boren (destructief onderzoek) dan doen we dat altijd alleen met uw expliciete toestemming. Met een volledig asbestinventarisatierapport kunt u een sloopmelding doen bij het omgevingsloket. Ook kunt u dit rapport gebruiken voor het verwijderen van het asbest. U overlegt het met de asbestsaneerder.

Tijdens het onderzoek worden ook foto’s genomen van technische details en de bouwkundige situatie in de woning.

De offerte bevat
• Het uitvoeren van een asbestinventarisatie;
• Het opmaken van een asbestinventarisatierapport, inclusief voorbereidingen, alle materiaalmonsters en reis- en verblijfkosten.

De aanbieding
• voor de inventarisatie van dak en zolder € 315 voor de 1e woning, € 105 voor elke volgende woning in 1 rapport;
• voor inventarisatie van de gehele woning € 370 voor de 1e woning, € 140 voor elke volgende woning in 1 rapport.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Toelichting aanbieding
• De prijs voor elke volgende woning geldt alleen voor huizen in hetzelfde woonblok, als er sprake is van 1 bezoekmoment per blok, dezelfde omvang van het onderzoek en het blok als 1 geheel gerapporteerd wordt;
• Maximaal 10 woningen in 1 rapport;
• Iedere woningeigenaar krijgt een eigen factuur;
• Licht destructief onderzoek is inbegrepen. Denk hierbij aan het maken van een gat in de spouwmuur of gipsbeplating.

Rapportage
Als er een rapportage gemaakt wordt van meerdere woningen dan staan de asbestbronnen vermeld per woning, dit is dan inzichtelijk voor iedereen die het rapport heeft. De buren met wie u samen de inventarisatie laat uitvoeren kunnen dus lezen en foto’s zien van welk asbest u in de woning heeft.

Destructief onderzoek
• Wordt alleen uitgevoerd in overleg met u;
• Veroorzaakt schade aan uw woning;
• Die schade wordt niet hersteld en er wordt ook niet opgeruimd of schoongemaakt door ons;
• De rapportage is niet geschikt voor renovatie van bouwdelen die niet destructief zijn onderzocht.

Niet inbegrepen in deze aanbieding
• Kosten voor aanvullende onderzoeken zoals: inhuur hoogwerker (en tijd hiervoor benodigd), zwaar destructief onderzoek. Dit is onderzoek dat niet kan worden uitgevoerd met licht elektrisch- of handgereedschap. Dit is bijvoorbeeld het openhakken van een fundering;
• Onderzoek onder asbestcondities. Dit dient uitgevoerd te worden indien er in een gebruiksruimte een reële kans is asbestvezels in de lucht;
• Inkadering van een asbestverontreiniging met kleefmonsters. Een inkadering betekent het bepalen van de omvang;
• Extra kantoorwerk i.v.m. asbestverontreiniging en het apart rapporteren van een enkele woning.

Wat verwachten we van u
• Een digitale gemaatvoerde tekening voor aanvang van het onderzoek voor zover we deze nog niet in bezit hebben;
• Volledige toegang tot alle te onderzoeken ruimten.

Buro Springweg
• zorgt ervoor dat alle gegevens worden ingevoerd in het LAVS (Landelijk Asbest VolgSysteem);
• is niet verantwoordelijk voor het herstel of kosten voortkomend uit het uitgevoerde (licht) destructieve onderzoek;
• Zorgt ervoor dat het rapport digitaal geleverd wordt alleen aan de opdrachtgever.

Deze offerte is geldig voor aanvragen tot 1 juli 2024.

Opdrachtverstrekking
Als u akkoord bent met deze aanbieding vink dan het blokje ‘ik ga akkoord’ aan onder deze offerte. Lees ook onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze offerte. Vink aan of u akkoord gaat. U kunt de algemene voorwaarden downloaden. Laat ook uw gegevens achter zodat we u kunnen bereiken.

Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben nemen wij contact met u op voor het inplannen van een afspraak, dit kan enkele dagen duren. Indien u heeft aangegeven samen te doen met ander huisnummers dan wachten we totdat we ook hun aanvragen ontvangen hebben. Iedere bewoner doet een eigen aanmelding.

Deze informatie wordt verzonden aan Buro Springweg BV en Gemeente Zeist