Inventarisatierapport van zonnepaneel incident

  • Snelle inventarisatie
  • Omvang van de verontreiniging door zonnepanelendeeltjes in kaart gebracht
  • Gediplomeerde inspecteurs (DIZI)

Zonnepaneel incidenten

Voor calamiteiten met zonnepanelen is het Protocol zonnepaneel incidenten opgesteld.

Het protocol is specifiek bedoeld om na een incident, waarbij restanten PV-installatie onderdelen zijn vrijgekomen, onderzoek te doen. Het onderzoek heeft als doel om de aard en omvang van de verspreiding van restanten PV-installaties te bepalen en na een reinigingsactie te kunnen vaststellen dat er een eindinspectie is uitgevoerd.

Buro Springweg BV is gediplomeerd voor het protocol zonnepaneel incidenten. Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de VOAM en Stichting Salvage een onderzoeksprotocol ‘zonnepaneel incidenten’ opgesteld.

Definitie zonnepaneel incidenten

Een situatie waarin (mogelijk) restanten PV-installatie onderdelen vrijkomen in de omgeving en er mogelijk sprake is van een risico voor verspreiding.

Wat gebeurt er bij een brand

  1. Wanneer zonnepanelen betrokken raken bij een brand, ontstaan verbrandingsproducten en onverbrande resten van de zonnepanelen (en van het gebouw waar ze op bevestigd zijn);
  2. Bij een grote uitslaande brand wordt veel warmte ontwikkeld. Hierbij stijgt de hitte op en neemt de rook in de hittewervelingen allerlei stoffen met zich mee. Dit wordt pluimstijging genoemd. Op deze manier kunnen (on)verbrande stoffen in de atmosfeer komen;
  3. Door de wind kunnen de stoffen zich verspreiden in de omgeving. Het gaat hierbij om gasvormige en vaste verbrandingsproducten en om roetdeeltjes en onverbrande resten. Deze vaste stoffen en resten kunnen na verspreiding door de lucht in de omgeving neerslaan: dit wordt depositie genoemd. Zware deeltjes slaan doorgaans dichterbij de brandhaard neer, terwijl lichte deeltjes zich ook verder weg van de brandhaard verspreiden;
  4. Bij zeer grote branden kan de afstand waarover (onverbrande) deeltjes zich verspreiden kilometers ver zijn, zoals gebleken is uit de praktijk.