Actualisatie oud rapport

Heeft u een asbestinventarisatierapport dat ouder is dan 3 jaar, dan is deze niet meer geschikt voor het saneren van asbest. Er dient dan altijd een actualisatie uitgevoerd te worden. Buro Springweg kan ook actualisaties uitvoeren voor asbestinventarisatierapporten opgesteld door andere partijen.

Actualisatie

Bij een actualisatie worden de eerder in kaart gebrachte asbestbronnen nagelopen om vast te stellen wat de actuele condities zijn. Dit wordt vastgelegd in een actualisatierapport en geautoriseerd met de actuele datum. Ook worden er nieuwe SMART-formulieren aan de rapportage toegevoegd. De actualisatie is weer 3 jaar geldig vanaf de nieuwe rapportagedatum.