Validatiemeting / terugschaling
conform SCi 548

Een asbestinventarisatierapport geeft per asbestbron aan onder welke risicoklasse deze dient te worden verwijderd. De risicoklasse wordt bepaald door het risicoklassificatie-systeem SMART. Dit systeem wordt onderhouden door TNO. Soms blijkt dat enkele door SMART gegenereerde risicoklassen niet geheel overeenkomen met de praktijk en kan een validatiemeting worden gebruikt om de risicoklasse eventueel te verlagen en hiermee de kosten van een sanering.

Voorbeeld: kit in een galerijflat

Het verwijderen van bijvoorbeeld projectmatig aangebrachte asbesthoudende kit (amfibool asbest) in de kozijnen van woningen in een galerijflat dient volgens SMART uitgevoerd te worden in risicoklasse 2. Dit kost veel tijd, overlast en heeft relatief hoge kosten. Om dit efficiënter te maken kan onderzocht worden of de sanering kan plaatsvinden in risicoklasse 1.

Meting conform SCi-548

Buro Springweg voert validatiemetingen uit om aan te tonen of de gekozen werkmethode inderdaad kan leiden tot een lagere risicoklasse. Deze metingen geschiedt volgens de eisen gesteld in de SCi-548.