Chroom-6 inventarisatie

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die we veel tegenkomen in verf; voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken en in houtconserveringsmiddelen (bijvoorbeeld in schuttingen en tuinhuisjes).

Het vaak en langdurig inademen of inslikken van Chroom-6 kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kanker veroorzaken, zoals longkanker. Ook kan het inademen van Chroom 6 en contact met Chroom 6 via de huid leiden tot allergische reacties.

Vooronderzoek

Voorafgaand aan de visuele inspectie van chroom 6 heeft vooronderzoek plaatsgevonden. Wij vragen voor de inspectie de opdrachtgever of er bestekken, plattegronden, bouwtekeningen of andere bouwarchieven zijn. Daarnaast wordt er ter plaatse een kort interview gehouden.

Chroom-6 Inventarisatie

Bij de inspectie op locatie worden alle ruimten die vallen binnen de afgesproken reikwijdte onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij wordt standaard geen destructief werk verricht. Indien afgesproken kunnen we gericht destructief onderzoek uitvoeren.

Bemonstering

De plaats van de monsterneming is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot de ter beschikking gestelde informatie (vooronderzoek) en de visuele inspectie van plaatsen waar mogelijkerwijs chroom 6 aanwezig zou kunnen zijn.

Voor bemonstering wordt het Onderzoeksprotocol van VOAM of de OGOS-300-TRL richtlijn aangehouden. De richtlijn is te vinden via deze link:

burospringweg.nl/chroom6

Laboratoriumwerk

De materiaalmonsters zijn geanalyseerd door een laboratorium op basis van de NIOSH 7600 richtlijn. Deze methode heeft een detectielimiet van 10 mg/kg verf.

Rapportage

Na uitvoering van het chroom 6-onderzoek wordt het rapport opgesteld. Hier worden dan de uitkomsten van het onderzoek, analyseresultaten van genomen monsters en uitkomsten van het vooronderzoek in gebundeld.

In het rapport staat een duidelijk overzicht van alle chroom 6-houdende en chroom 6-vrije bronnen. Op de plattegrond in het rapport staat de locatie van de bronnen weergegeven. Per bron staat er alle relevante informatie omschreven en wordt advies gegeven over hoe er mee om te gaan.

Weten hoe het met uw Chroom-6 zit?

Vraag vrijblijvend een offerte aan.